F magazin, Štiks, Državljanin, Brašno u venama

Među recentnim Frakturinim izdanjima dvije su knjige Igora Štiksa — politička studija Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj: Jedna povijest Jugoslavije i postjugoslavenskih država i drama Brašno u venama.

Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj autorovo je kapitalno djelo i plod dugogodišnjega znanstvenog bavljenja temama sažetim u naslovu koji je u izvornom i iznimno čitanom izdanju londonskoga Bloomsburyja glasio Nations and Citizens in Yugoslavia and the Post-Yugoslav States — One Hundred Years of Citizenship. Razloge za promjenu naslova u hrvatskome prijevodu Igor Štiks objašnjava u razgovoru s Darkom Jerkovićem za Glas Slavonije (27. veljače 2016.):

 

"Moj urednik Seid Serdarević i ja složili smo se da se u naslovu hrvatskog izdanja mora podvući ne samo politički i povijesni sadržaj već podjednako i dimenziju ljudskog iskustva. Mnogi među nama bili su kroz svoj život i državljani (mnogih državnih i poddržavnih entiteta), građani s varirajućim pripadajućim pravima i utjecajem, počesto stranci (neki su to postajali preko noći kako su se mijenjali režimi) te također neprijatelji (ako bismo se zatekli na krivom mjestu u krivo vrijeme... s 'krivim' stavovima ili imenom i podrijetlom)."

Knjiga donosi detaljan uvid u smjene političkih sustava na ovim prostorima, njihove uloge u poimanju identiteta i suvremene razlike između terminoloških odrednica državljanstva i građanstva. Jo Shaw, jedna od ključnih Štiksovih suradnica u postdoktorskom istraživanju koje je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Edinburghu prethodilo pisanju studije, uz prepoznatljiv narativni zanos i literarnu kvalitetu teksta, među njezine vrijednosti svrstava i sustavno tumačenje instrumentalizacije terminâ iz naslova u svrhu jačanja političkih elita. Knjiga "objašnjava kako je državljanstvo postalo oruđe za izgradnju moderne nacije i provođenje etničkog inženjeringa".

 

Štiks je, između ostaloga, o kompleksnosti uzrokâ i posljedica te instrumentalizacije detaljno razgovarao s Draganom Grozdanićem za Novosti (14. ožujka 2016.). Sumirajući osnovne teze knjige i osvrćući se na trenutačnu političku situaciju u Hrvatskoj, autor zaključuje: "Nužnost političkog angažmana na obrani osnovnih principa na kojima počiva republika je veća nego ikad ako se uopće jednom želimo naći u poziciji da se bavimo uređenjem svoje političke zajednice, i to ne po pitanju etničkog sastava nego po pitanju (ne)jednakosti."

 

Glumačka postava drame Brašno u venama višestruko je nagrađivana na regionalnim festivalima, a tekst Igora Štiksa dobio je na međunarodnom festivalu MESS i na Festivalu kazališta BiH priznanja za najbolji dramski tekst. Tematski joj je okvir u mnogočemu srodan problemima kojima se autor bavi i u glavnini svoga znanstvenoga rada. Kroz dramatiziranu povijest jedne obitelji donosi uvid u turbulentne društveno-političke preokrete u posljednjih sto godina na ovim prostorima. Režiju potpisuje Boris Liješević, a produkciju Sarajevski ratni teatar (SARTR) i Scena MESS. Govoreći o tekstu i radu na izvedbi, redatelj Liješević zaključuje da je riječ o drami "na koju su njeni junaci čekali desetljećima. Drami povratka, susreta, progovaranja, krivnje, nadilaženja, raspleta i na kraju pomirenja. Pomirenje postaje prijetnja jer zahtijeva suočavanje, prihvaćanje i otvaranje nove i nepoznate stranice. Pomirenje se pokazuje kao dugotrajan proces za koji su potrebni vrijeme, zrelost i hrabrost."